DĚTI

Nejmenší děti u nás mohou začít cvičit už od 1,5 roku spolu s rodiči. Děti s pomocí svých rodičů společně získavají první sportovní zážitky, učí se základním sportovním dovednostem a seznamují se prostředím tělocvičny, nářadím, náčiním i "režimem" na hodinách.

Přibližně od 4 let mohou děti pokračovat ve cvičení již bez rodičů v oddílech pro předškoláky. Zde si děti vyzkouší základy většiny běžně dostupných sportů - učí se házet míčem, kopat, skákat přes švihadlo, soutěžit v týmech, šplhat, chodit po kladině, lézt po žebřinách a mnoho dalšího.

Malé gymnastky nastupují do tréninku mezi 4. a 5. rokem. Holky a kluci projdou gymnastickou přípravou - tedy zpočátku jde především o to kvalitně připravit svaly, klouby a šlachy - tedy protáhnout a posílit vše potřebné a pak se učí hvězdy, stojky, přemety, skoky, poskoky, zkrátka vše, co ke gymnastice patří.

Kluci i holky z prvních či druhých tříd, které mají rády míče, navštěvují oddíl sportovních a míčových her, kde se pomalinku připravují na vstup do oddílů volejbalu.

Pro starší žákyně, které mají rády pohyb a sport, ale netouží po závodech a po výkonech je cvičení žákyň.

Sportovní oddíly VOLEJBALU nabízí sportovní vyžití pro dívky i pro chlapce přiližně od věku 10 let. Děti mají 2x týdně tréninky, účastní se soutěží, turnajů a soustředění.

Věnujeme se všestrannému a hlavně přiměřenému a zdravému rozvoji pohybových schopností a dovedností. Všichni naši cvičitelé a cvičitelky jsou odborně vyškoleni, velké množství z nich má vysokoškolské pedagogické vzdělání zaměřené na tělesnou výchovu. 

Více konrétních infomací o všech oddílech v Menu (v levém sloupci).

Oddíly dětí: